Systém řešení neshod (Built in Quality)

Cílem tohoto projektu bylo vyvinout a implementovat digitální podobu metodiky Built-In-Quality, známého nástroje štíhlé výroby. Zákazníkem byl závod společnosti podnikající v oblasti strojírenství.

BIQ

Ve spolupráci s oddělením kvality a výrobou jsme identifikovali jako hlavní problémy následující body:

1. Zastaralý systém – Doplňovaná tabulka (Excel), ke které měl přístup pouze jeden pracovník, aby nedošlo k nechtěným úpravám. Všechny dokumenty se pracně ukládali do složek, kde bylo zapotřebí využít seznamu, aby bylo nalezen požadovaný dokument.

2. Distribuce informací – Veškerá komunikace probíhala pouze emailem a všechny dokumenty byly tištěné. Docházelo ke ztrátě přehledu pracovníků ve výrobě a zapomínalo se na kontroly materiálu. Informace o neshodách byly dostupné pouze fyzicky na tabuli a přiložených arších.

Základem nového řešení byl návrh cloudové databáze, která obsahuje datové pole z většiny shodné s původní tabulkou. Protože po spolupráci s oddělením kvality jsme zjistili, že některé se už nevyužívají a bylo tedy zbytečné s nimi vůbec počítat. Databáze obsahuje číselný kód pro označení neshody, popis neshody, specifikace výrobku, informace o kontrole skladových zásob, vystavených přidružených dokumentech a zavedených nápravných opatření.

Dále bylo třeba vyřešit, jak informovat zaměstnance o potřebných kontrolách výrobků nejen v průběhu výroby, ale i při logistické manipulaci, například během příjmu materiálu do závodu. Během prvotní fáze projektu, při analýze současného stavu, kdy se sbírali i požadavky zaměstnanců ve výrobě, pro nás vyplynulo jako optimální řešení v podobě kombinace velkoplošných obrazovek a tabletů.

Tabletem stačí pouze naskenovat označení výrobku nebo materiálu a na displeji se zobrazí, zda prvek podléhá nějaké rozšířené inspekci. Pokud ano, je zobrazen popis neshody včetně obrázku a návod ke kontrole. Po dokončení kontroly stačí jednoduše rozhodnout, jestli materiál kontrolou prošel nebo ne a aplikace sama provede zápis do databáze. Při nalezení neshody je možné ihned pořídit její fotografii, která je také uložena v databázi.

Build in Quality (BIQ)

Díky snadnému přístupu k veškerým informacím týkajících se neshod v reálném časem mohou týmy odborníku činit lepší rozhodnutí v rámci vývoje nápravných opatření k těmto neshodám. Data dále slouží pro měsíční reportování, kde je vidět počet reklamací, počty zkontrolovaného materiálu, OK a NOK kusy, počty otevřených a zavřený kontrol. Samozřejmostí je nastavení cílů pro všechny tyto oblasti.

Výsledkem tohoto projektu je komplexní systém, do kterého jsou zaznamenávány veškeré neshody vzniklé ve výrobě, při logistické manipulaci, u zákazníka nebo dodavatele a na to navazující kontroly skladových zásob, nápravná opatření, přidané kontroly do procesu. Tok informací je nyní plně automatizován a není závislý na emailové komunikaci jednotlivců. Od implementace toho řešení po dobu šesti měsíců nedošlo k úniku známé neshody k zákazníkovi a ve srovnání se stejně dlouhým obdobím před implementací systému, došlo k úspoře 301 268 EUR za reklamační řízení.

Proberte s námi vhodné řešení

11 + 11 =