Naše know how k vašim službám

QMS

Doporučujeme pro:

Quality Management Systém = systém managementu kvality je jeden z nejpoužívanějších systémů řízení ve světě. Pro zavádění tohoto systému je ve většině případů použita norma ISO 9001, případně další rozšiřující nadstavby. Našim zákazníkům nabízíme poradenství a podporu pro vybudování a implementaci QMS v rozsahu vymezeném požadavky normy ISO 9001 včetně dalších oborových standardů.

Nabízené služby:

 • Úvodní analýza QMS 
 • Komplexní příprava pro certifikaci QMS dle požadavků normy ISO 9001 a případně jiných odvětvových standardů.
 • Návrh struktury a zpracování dokumentace QMS.
 • Návrh účinného softwarového řešení pro usnadnění spravování QMS.
 • Školení všech úrovní vedení.
 • Interní audity, monitorování a měření, analýza dat, přezkoumání QMS atd.
 • Řešení námětů a připomínek z certifikačního auditu, úprava dokumentace.
 • Podpora zavedeného systému při provozování. Udržování a zlepšování na základě konkrétních požadavků zákazníka.

Digitalizace

Doporučujeme pro:

Digitalizace pro obce a města je stejně důležitá jako Průmysl 4.0 pro výrobní závody. Pokud vám přijde, že se ve správě Vaší obce vyskytují opakující se činnosti, jste zavaleni množstvím papíru, nebo jen chcete dostat informace blíže k občanům, je pro vás digitalizace tím správným řešením. Nemusíte utrácet za drahý software, který je stejně prvotně pro výrobní závody. 

Nabízené služby:

 • Unikátní řešení přímo na míru vašich potřeb i finančních možností. Například různé aplikace nebo vizualizace z pohledu občanů, zákazníků nebo vedoucích pracovníků. Naším cílem je mít všechna data a informace na jednom místě přehledně a snadno dostupná. A odstranit všechny opakující se činnosti, které nemusejí dělat lidé a ušetřit tak jejich čas pro důležitější projekty.
 • Systém pro správu dokumentů, vyhlášek, směrnic s jednoduchým a přehledným ovládáním a schvalovacím řízením, které splňuje podmínky GDPR

   

  CitySys

  Doporučujeme pro:

  Digitální ekosystém pro chytrá města. S veřejným osvětlením, se svozem odpadu, s hustotou dopravy a s kvalitou ovzduší Vám pomůže IoT řešení na platformě CitySys. CitySys Digital ekosystém je skupina vzájemně propojených informačních a digitálních technologických řešení, které mohou fungovat jako jednotka. Výhodou těchto řešení je možnost postupné instalace s neomezenou budoucí interoperatibilitou.

  Příklady uplatnění:

  • Digitálně řízené osvětlení obce se sledováním aktuální spotřeby a možností vše ovládat z pohodlí kanceláře nebo klidně i z domova. 
  • Sledování volných parkovacích míst v reálném čase za pomocí existujících kamer městské policie.
  • Optimalizování svozu odpadu pomocí sledování stavu naplněnosti kontajneru na odpad.

  3D Měření

  Doporučujeme pro:

  Potřebujete nezávisle ověřit dodávané komponenty, či provést ověření kontrolního přípravku? Využijte naší služby měření souřadnicovým měřicím strojem. Máme k dispozici portálový měřící stroj špičkové kvality od německé společnosti Carl Zeiss s rozsahem 1800 mm x 3000 mm x 1400 mm, který je pravidelně kalibrován a servisován právě společností Carl Zeiss.

  Naše služba je jako vždy komplexní, pomůžeme Vám tedy nejen se samotným měřením:

  • Vytvoříme program na základě výkresové dokumentace, zde zvládáme interpretaci nejen dle norem ISO 14638:2015 a ISO 1101:2017, ale také dle standardu ASME Y14.5.
  • Změříme základní charakteristiky výrobků (například délka, průměr, vzdálenost ploch a svíraný úhel).
  • Změříme geometrickou tolerancí výrobků (například kolmost, poloha, kruhovitost, soustřednost) včetně zohlednění materiálových podmínek.
  • Připravíme  grafické vyhodnocení, včetně možného zvýraznění neshody přímo na díle (například u propadu plochy).
  • Zajistím přepravu výrobků z Vašeho závodu k nám a zpět.
  • Umíme vytvořit program pro váš stroj, případně, umíme optimalizovat existující.

  Školení

  Doporučujeme pro:

  S přidanou hodnotou ve všech oblastech (Poradenství QMS, Projektové řízení, Průmysl 4.0) je i úzce spojený růst kvalifikace jednotlivých zaměstnanců, kteří tvoří základní stavební pilíř Vaší společnosti. Jen rozvojem zaměstnanců můžete docílit dlouhodobě udržitelného zlepšování ve všech oblastech Vašeho podnikání. Zvyšování kvalifikace Vašich zaměstnanců je tedy i pro nás klíčovou součástí portfolia. Nabízíme školení a specializované kurzy šité na míru Vašim obchodním potřebám. V případě potřeby Vám pomůžeme i sestavit plán osobnostního rozvoje pro Vaše klíčové zaměstnance.

  Hlavní oblasti školení:

  • Požadavky normy ISO 9001:2015 
  • Školení interních auditorů
  • Strukturovaný přístup řešení problémů pomocí 8D reportu
  • Tvorba řízené dokumentace 
  • Udržování řízené dokumentace 
  • Nejnovější softwarová řešení pro ulehčení administrativní zátěže

  Školení zahrnuje:

  • Školení odborným lektorem 
  • Potřebné podklady a literaturu pro školení 
  • Pomůcky pro školení (školené produkty) 
  • Osvědčení o absolvování školení (certifikát)

  Průmysl 4.0

  Doporučujeme pro:

  Industry 4.0, též Průmysl 4.0 je současný trend digitalizace v průmyslové výrobě. Má za úkol podnikům pomoci udržet svou konkurenceschopnost a postavení na trhu. Nejedná se pouze o přechod od papíru k obrazovce, ale o samořízené procesy – automatický sběr dat jejich vyhodnocování. Je to příležitost, jak odstranit všechny manuální a administrativní rutinní činnosti a přesunutí potenciálu zaměstnancům tam, kde je to skutečně potřebné.

  Koncept Průmysl 4.0 je postaven na následujících pěti pilířích:

  • Rychlé uvedení produktu na trh
  • Vyšší flexibilita
  • Vyšší kvalita
  • Rostoucí efektivita
  • Zvyšování bezpečnosti

  Nabízené služby:

  • Kompletní digitalizace podniku, integrace průmyslového softwarového řešení přizpůsobeného na mírů danému zákazníkovi. 
  • Sběr a analýza dat, aby mohlo docházet k neustálému zlepšování.

  Projektové řízení

  Doporučujeme pro:

  Pomáháme organizacím dosáhnout udržitelného a efektivního zlepšování procesů kombinací osvědčených postupů řízení projektů s určitými metodikami Six Sigma. Důležitým bodem je také naše zaměření na zjednodušení projektového řízení, protože v jednoduchosti je síla.

  Řízení projektu se provádí pomocí této skupiny procesů:

  • Initiating – pomáháme s autorizací projektu nebo jeho fáze u vedení organizace
  • Planning — definujeme a zdokonalujeme cíle projektů, dále pomáháme s výběrem nejlepšího z alternativních způsobů řešení k dosažení cílů, které se projekt zavázal řešit.
  • Executing – koordinace lidí a dalších zdrojů k realizaci plánu.
  • Controlling – zajišťujeme, aby byly cíle projektu splněny pravidelným monitorováním a měřením pokroku za účelem identifikace odchylek od plánu, aby bylo možné v případě potřeby přijmout nápravná opatření.
  • Closing – zajišťujeme formalizaci přijetí projektu nebo jeho fáze.

  Optimalizace procesů a poradenství v oblasti Lean

  Doporučujeme pro:

  V dnešní době silně konkurenčního podnikatelského prostředí je jedinou cestou ke zvýšení zisku snižování nákladů. Právě s tímto snižováním nákladů Vám dokážeme pomoci. Náklady spojené s činnostmi nepřidávající hodnotu jsou nejsnadněji odstranitelné a přitom bývají málokdy cílem realizačních týmů zlepšovacích projektů. Naším cílem je uplatnit systémový přístup a hledat úspory právě v činnostech, které nepřidávají hodnotu.

  Jak toho dosáhneme? Nejčastěji využíváme:

  • Mapování hodnotových toků
  • Vizualizace
  • Zavádění standardů 5S
  • Shopfloor management
  • A další nástroje štíhlé výroby.

  Jak to funguje?

  SBĚR POŽADAVKŮ

  Ideálně osobní schůzka, na které získáme požadavky zúčastněných stran

  ANALÝZA PROCESU

  Sběr a vyhodnocení dat z určitého procesu

  NÁVRH ŘEŠENÍ

  Návrh nebo návrhy možných řešení

  IMPLEMENTACE

  Implementace zvoleného řešení dle odsouhlaseného harmonogramu

  VÝSLEDEK

  Dosažení stanovených cílů s jistotou budoucí podpory