Sledování toku materiálu

Cílem tohoto projektu bylo zavést komplexní řešení pro sběr dat o pohybu a toku materiálu přes jedno konkrétní pracoviště. Rychlý a přehledný přístup k datům, a hlavně uživatelsky přátelské prostředí ovládání přímo na pracovišti. Zákazníkem byl závod společnosti podnikající v oblasti strojírenství.

manufacturing cycle time

Ve spolupráci s lidmi přímo z výroby a z oddělení kvality jsme identifikovali jako hlavní problémy následující body:

1. Neřízený tok materiálu – Neexistoval žádný přístup, jak účinně sledovat tok materiálu a dodržovat FIFO (první příchozí kus se zpracovává jako první). Kvůli menšímu pracovišti a odkládání materiálu mimo, docházelo k přeskakování a prodloužení doby toku materiálu

2. Špatné mínění o pracovišti – Pracoviště bylo určeno jako úzký bod, který brzdí tok materiálu, a to bez ohledu chybějících dat na podporu toho názoru.

Po první větší poradě jsme zjistili, že již dříve byly pokusy zavést na pracovišti systém FIFO. První verze byly barevné kartičky odlišující dny v týdnu, kdy materiál na pracoviště dorazil. Nevýhodou byla velmi nízká přehlednost, kartičky se prohazovaly nebo ztrácely. Proto byl systém nahrazen tabulí a zdvojenou sadou očíslovaných kartiček, jedna sada na tabuli a jedna na objednávku. Snížil se počet ztracených nebo proházených kartiček, ale stávalo se, že docházely kartičky a systém tím byl nefunkční.

Rozhodli jsme tuto zkušenost využít, systém vylepšit, a hlavně vymyslet řešení, které ho posune do 21. století. Proto bylo zvoleno softwarové řešení na míru. Do vývoje jsme zapojili pracovníky daného pracoviště, jejich přímé vedení a dokonce management.

První bylo třeba vytvořit databázi a její datové pole. Požadavek byl na identifikátor materiálu (v tomto případě číslo objednávky), datum a čas příchodu na pracoviště. My jsme ještě přidali název pracoviště, datum a čas opuštění pracoviště a jméno zpracovatele. Protože díky těmto datovým polím má databáze mnohem větší výstup.

Původně se počítalo s ručním zápisem z počítače, ale my jsme to posunuli ještě o kousek dál a využili jsme čtečky pro načtení objednávky. Díky vlastnímu softwaru pro čtečku a propojení s databází stačí dvě kliknutí a objednávka je připsána nebo odepsána. Na začátku používání čteček, byl problém u pár pracovníků s pochopením ovládání softwaru, proto jsme právě je využili pro spolupráci a vyladili jsme systém tak, že s ním nyní zvládá práci každý. Samozřejmostí byla obrazovka na pracoviště, kde se promítala aktuální fronta objednávek a další data.

manufacturing cycle time (MCT)

Výsledkem tohoto projektu je, že pracovníci mají přehled o frontě materiálu na svém pracovišti a dodržují FIFO. Jejich přímý vedoucí mají přehled o tom, kdo jak zvládá práci a mohou lépe plánovat směny (přesčasy). Management na základě dat z databáze může vypočítat, jak dlouho trvá celková průběžná doba výroby (MCT) a díky údajům v reálném čase mohou sledovat i vývoj trendu na základě průměru. Díky tomu mohou efektivně vytvářet cíle pro dané pracoviště, ale i lépe hodnotit jednotlivé členy na základě fakt. 

Po zavedení toho řešení na jednom pracovišti a otestování, byl požadavek na rozšíření na všechny pracoviště, což umožnilo plánovačům výroby přesně sledovat a řídit tok materiálu. Rozšíření znamenalo možnost sledování MCT v celé výrobě a hledat tak slabá místa v procesu.

Největší benefit ovšem vedení závodu spatřuje v snížení celkového průměru průběžné doby výroby (Manufacturing Cycle Time), díky tomuto zeštíhlení výroby se podařilo zlepšit efektivitu celého závodu o 6 % a dosáhnout tak návratnosti investice do dvou měsíců.

Proberte s námi vhodné řešení

2 + 4 =