QMS – Quality Management System, k čemu je vlastně dobré a jaké přináší výhody?

Cílem QMS je nastavit řízení procesů a veškeré dokumentace takovým způsobem, aby nedošlo k elimininaci odchylky od standardů, protože odchýlení od standardů znamená vždy finanční ztrátu. Bereme zde v úvahu, že i časová ztráta ve výsledku znamená finanční ztrátu.

Ovšem pouze správně nastavené řízení procesu pro dobře fungující QMS nestačí. Je důležité, aby všichni zúčastění (včetně vlastníků procesů) znali svoje odpovědnosti a nepodceňovali žádnou část procesu. Například kvůli tomu, když se z procesů stávají rutiny, vzniká tendence se procesům tolik nevěnovat, což vede k snižování povědémí o nastaveném QMS. Důsledkem těchto činností je obvykle ztráta informace, která zvyšuje šanci na chybu a ta pak vede ke ztrátě.

Každá společnost se vyvíjí a na to musí QMS reagovat. Procesy je třeba kontrolovat a případě potřeba upravovat a vylepšovat. Proto nedílnou součástí prostředí, v němž mají procesy fungovat, musí být i kontrolní mechanismy, které zajistí, že to, co je popsáno, odpovídá i skutečnosti. Jedině tak je možné dosáhnout toho, že řízení procesů bude efektivní a dá firmě konkurenční výhodu.

Proberte s námi vhodné řešení

8 + 12 =