Poradenství v oblasti projektového řízení

S cílem zajistit konkurenční výhodu ve svých příslušných odvětvích hledají organizace způsoby, jak zvýšit efektivitu a zaručit úspěšné provedení kritických obchodních procesů. V dnešním globálním obchodním prostředí jsou klíčové faktory při určování úspěchu organizace nebo nežádoucího selhání důležitost prvotního uvedení na trh, zákaznických služeb, konkurenceschopnosti nákladů a kvality. Naší misí je pomoci organizacím dosáhnout udržitelného a efektivního zlepšování procesů kombinací osvědčených postupů řízení projektů s určitými metodikami Six Sigma.

Projekty optimalizace podnikových procesů řídíme stejnou metodou, jakou definuje Institut řízení projektů. Řízení projektu se provádí pomocí skupiny procesů, jako jsou: iniciace, plánování, provádění, kontrola a uzavření. Jak je uvedeno v edici Project Management Institute (PMI®) Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) 2000 edition, „tyto procesní skupiny jsou propojeny výsledky, které produkují – výsledek jednoho se často stává vstupem do jiného.“

 

Initiating – pomáháme s autorizací projektu nebo jeho fáze u vedení organizace

Planning — definujeme a zdokonalujeme cíle projektů, dále pomáháme s výběrem nejlepšího z alternativních způsobů řešení k dosažení cílů, které se projekt zavázal řešit.

Executing – koordinace lidí a dalších zdrojů k realizaci plánu.

Controlling – zajišťujeme, aby byly cíle projektu splněny pravidelným monitorováním a měřením pokroku za účelem identifikace odchylek od plánu, aby bylo možné v případě potřeby přijmout nápravná opatření.

Closing – zajišťujeme formalizaci přijetí projektu nebo jeho fáze.

Posledním velmi důležitým bodem je naše zaměření na jednoduchost projektového řízení a využívání známých metodik Six Sigma (například DMAIC), protože v jednoduchosti je síla.

Proberte s námi vhodné řešení

2 + 14 =