Poradenství v oblasti QMS

QMS – Quality Management System, česky též systém managementu kvality nebo systém řízení jakosti, je jeden z nejpoužívanějších systémů řízení ve světě, zaměřený na:

 • Stanovení, pochopení a zajištění plnění požadavků (zákazníka, okolí, právních předpisů).
 • Posuzování procesů z hlediska jejich přidané hodnoty, dosahované výkonnosti a efektivnosti.
 • Neustálé zlepšování procesů na základě výsledků jejich posuzování.

Pro zavádění tohoto systému je ve většině případů použita norma ISO 9001, pro specifická odvětví (automotive, zdravotnické prostředky, potraviny atd.) je možno využít dalších rozšiřujících nadstaveb. Systém QMS dle normy ISO 9001 je použitelný pro všechny typy organizací bez ohledu na jejich velikost, obor nebo činnosti. Při budování QMS je využíván procesní přístup, což umožňuje neustálé propojení a řízení jednotlivých procesů a jejich vazeb.

S implementací QMS umíme pomoci:

 Našim zákazníkům nabízíme poradenství a podporu pro vybudování QMS v rozsahu vymezeném požadavky normy ISO 9001 včetně dalších oborových standardů. Při zavádění QMS klademe důraz na analýzu požadavků zákazníka, přizpůsobení systému zvyklostem a potřebám organizace, zpracování dokumentace ve formě vhodné pro organizaci, nastavení postupů pro monitorování a následné vyhodnocení měřitelných veličin charakterizujících procesy nebo produkty.

 Nabízené služby:

 • Úvodní analýza QMS (analýza stávajícího stavu vzhledem k realizovaným činnostem a požadavkům normy).
 • Komplexní příprava pro certifikaci QMS dle požadavků normy ISO 9001 a případně jiných odvětvových standardů.
 • Návrh struktury a zpracování dokumentace QMS.
 • Návrh účinného softwarového řešení pro usnadnění spravování QMS.
 • Školení všech úrovní vedení.
 • Interní audity, monitorování a měření, analýza dat, přezkoumání QMS atd.
 • Řešení námětů a připomínek z certifikčního auditu, úprava dokumentace.
 • Podpora zavedeného systému při provozování. Udržování a zlepšování na základě konkrétních požadavků zákazníka.

 

Proberte s námi vhodné řešení

4 + 10 =