Otimalizace správy měřidel

Cílem tohoto projektu bylo optimalizovat správu všech měřidel, a hlavně získat nad těmito daty přehled a kontrolu. Ušetřit lidem práci navíc bez přidané hodnoty a přesunout jejich výkony tam, kde skutečně vydělávají peníze. Zákazníkem byla pobočka nadnárodního korporátu podnikající v oblasti strojírenství.

 

Ve spolupráci s oddělením kvality jsme identifikovali jako hlavní problémy následující body:

1. Databáze měřidel – V tomto případě se jednalo o databázi, kde nebyla pouze měřidla, ale i různé přípravky, které už měly svojí oddělenou databázi. Vyhledávání prodlužovala velikost, protože databáze nesloužila pouze jedné pobočce.

 2. Software – Byl využíván multifunkční software, který byl spouštěn na vzdálené stanici, což prodlužovalo reakční dobu při práci i při řešení problémů nebo změn týkajících se přímo softwaru. Neexistující přehledné zobrazení obsahující všechny data a nutnost využívání více podsestav databáze, což prodlužovalo a komplikovalo orientaci a hledání údajů.

Naší strategií bylo vyvinout takové řešení, které bude vyhovovat nejen vedení, ale i lidem, kteří nejvíce pracují s touto databází. Právě proto jsme nejvíce spolupracovali s metrologem, abychom se dostali hlouběji do problému a porozuměli procesům celého oddělení metrologie.

Výsledkem analýzy byla potřeba nového softwaru. Po zkušenosti, kterou měli s předchozím softwarem (spousta jiných funkcionalit, než jen správu měřidel a problémy s velikostí databáze), jsme se rozhodli pro software na míru. Právě zde jsme využili zkušenost metrologa, který určil důležitá datová pole a jaké informace mají obsahovat. My jsme pak ošetřili doplňování proti různým chybám, jako je například přepis nebo duplikace dat. Samozřejmostí byl pokročilý filtr jako podpora tvorby plánů kalibrací.

Poté přišel bod importu dat ze staré databáze do té nové. Zde byly dvě možnosti provést import dat automaticky z původní databáze, nebo vložit jedno měřidlo po druhém a vytvořit tak novou, a hlavně přesnou databázi měřidel, kterými opravdu závod disponuje. Nebylo to lehké rozhodnutí, protože se jednalo o cca 3000 měřidel.

Rozhodnutí padlo na vytvoření nové „čisté“ databáze, rozšířené o obrázky měřidel. Za toto řešení jsme byli rádi nejen mi, ale i zákazník, protože během toho jsme ušetřili čas strávený přípravou kalibračních seznamů a zjednodušili svoz měřidel ke kalibraci a zároveň jsme nalezli a vyřešili další dva problémy – měřidla nebyla na určeném pracovišti a složitý systém objednávání nových měřidel.

První bod se vyřešil jasným značením měřidel a pracovišť, na které patří a zanesení tohoto schématu do layoutu výrobní haly pro lepší orientaci. Avšak větší problém byl v tom, že proces objednání nových měřidel měl spoustu fází a probíhal papírovou formou, pomocí formulářů nošených osobně metrologovi. Než došel od bodu žádosti o měřidlo k převzetí a umístění měřidla na pracoviště docházelo často k zpoždění nebo dokonce nedodání měřidla. Řešením byla implementace rozšíření nového softwaru s databází.

Výsledkem toho projektu bylo vytvoření multifunkčního softwaru na míru, který metrologovi pomáhá při jeho práci, když urychluje vyhledávání v databázi, hledání měřidel přímo na pracovištích a plánování kalibrací. Díky tomu se nyní zvládlo ročně o 37 interních kalibrací více a počet externích klesl o 43, což ve výsledku znamenalo roční úsporu 114 495 Kč.Nástavba na řízení procesu objednávání nových měřidel nyní dovoluje přesně sledovat v jaké fázi se proces nachází a hlídat, zdali nedošlo prodlení. Díky propojení s databází se při objednání již zavedeného měřidla se může využít automatické doplnění polí (včetně obrázku). Tím se ušetří práce při zadávání požadavku i hledání vhodného měřidla.

Proberte s námi vhodné řešení

5 + 15 =