Poradenství v oblasti Průmyslu 4.0

Industry 4.0, též Průmysl 4.0 je současný trend digitalizace v průmyslové výrobě, který má podnikům pomoci udržet svou konkurenceschopnost a postavení na trhu. Nejedná se pouze o přechod od papíru k obrazovce, ale o samořízené procesy – automatický sběr dat jejich vyhodnocování. Je to příležitost, jak odstranit všechny manuální a administrativní rutinní činnosti a přesunutí potenciálu zaměstnancům tam, kde je to skutečně potřebé.

 

Digitalizace firem má zásadní vliv na jejich růst, a to bez ohledu na jejich velikost nebo odvětví, ve kterém působí. Koncept Průmysl 4.0 je postaven na následujících pěti pilířích:

Rychlé uvedení produktu na trh
Vzhledem k rychleji se měnícím požadavkům zákazníků musí výrobci své produkty uvádět na trh rychleji – a to i přes jejich rostoucí komplexitu. Je dávnou minulostí, že velký konkurent poráží malého – nyní poráží rychlejší pomalejšího.

Vyšší flexibilita
Spotřebitelé požadují řešení na míru, ale za cenu sériové výroby. Sériová produkce personalizovaných produktů proto musí být mnohem flexibilnější.

Vyšší kvalita
Ochota spotřebitele doporučit výrobek závisí především na tom, jak je spokojen s jeho kvalitou. K zajištění vysoké kvality produktů a splnění právních požadavků musí firmy zavést takové systémy řízení kvality, které umožňují zpětně vysledovat výrobní procesy a dohledat informace o výrobku.

Rostoucí efektivita
Nejen produkty musí být šetrné k životnímu prostředí. Trvale udržitelná musí být také výroba. S tím souvisí zvyšování energetické účinnosti a efektivity průmyslové výroby, která představuje další konkurenční výhodu.

Zvyšování bezpečnosti
Digitalizace přináší nová bezpečnostní rizika. Vede ke zvyšování zranitelnosti výrobních závodů možným kybernetickým útokem – a to zvyšuje potřebu přijmout adekvátní bezpečnostní opatření.

Co znamená digitální podnik?
Zvýšení produktivity a efektivity výroby a rychlejší uvedení výrobku na trh. Energeticky účinný provoz. Ekonomická výroba velkého množství individualizovaných výrobků. Způsob, jak si zajistit dlouhodobé a udržitelné konkurenční postavení, je zavedení digitalizace průmyslové výroby.

S implementací tohoto konceptu umíme pomoci:
Našim zákazníkům nabízíme služby spojené s kompletní digitalizací podniku, jako je integrace průmyslového softwarového řešení přizpůsobeného na mírů danému zákazníkovi. Důležitý je také sběr a analyzování dat, které má za úkol předat takovou informaci, aby mohlo docházet k neustálému zlepšování.

Proberte s námi vhodné řešení

12 + 1 =