• Cookies jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jen „GDPR“).
  • Cookies jsou zpracovávány na základě souhlasu, který uživatel uděluje prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Prohlížeč uživatele je nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení uživatelova internetového prohlížeče.
  • Služby Google jsou provozovány společností Google inc. V souladu se zásadami GDPR, které jsou dostupné na HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/INTL/CS/POLICIES/PRIVACY/.