Průmysl 4.0 – Co to vlastně je?

Průmysl 4.0 (Industry 4.0) je pojmenování pro takzvanou čtvrtou průmyslovou revoluci, ale co si pod tímto pojmem představit? Průmysl 4.0 není zdaleka jen o automatizaci a robotizaci, je o celkové digitalizaci společnosti. Cílem Průmyslu 4.0 je vytvořit chytrou firmu, kde všechny nasbírané data půjdou překlopit v informaci, díky které je možnost se rozhodovat v reálném čase a vytvářet tak přidanou hodnotu a zisk.

Digitalizace v rámci Průmyslu 4.0 znamená software (i hardware), který nepokrývá jen kvalitářskou oblast ve společnosti. Jde o sběr dat od výroby, přes řešení neshod až k metrologii. Tedy sběr dat v celém životním cyklu produktu. Výsledkem je eliminace rutinních činností a větší využití potenciálu zaměstnanců a kontrola nad životním cyklem výrobku včetně zpětné vazby od zákazníků.

Cílem celého Průmyslu 4.0 je zvýšit flexibilitu společnosti a vyrovnat se tak se současný trhem a rychlostí, jak se trh vyvíjí. V dnešní době je už zcela běžné, že společnosti nemají větší předpověď chování trhu, než jsou dva týdny. Toto vše je úzce spojeno s QMS a projektovým řízením a dohromady vytváří celek, bez kterého se moderní společnost dnes již neobejde.

Proberte s námi vhodné řešení

1 + 7 =